English

شرکت راد پارسا با همکاری شرکت های پیشرو در صنعت سرامیک در زمینه تأمین مواد اولیه و افزودنی های مورد نیاز، خدمات فنی و بازرگانی ارائه می نماید. این شرکت با پشتوانه تجربه و اعتبار مدیران خود که سالهاست در زمینه صنعت کاشی و سرامیک فعالیت داشته اند، با هدف تسهیل در دسترسی صنعتگران به تأمین مواد اولیه و ایجاد تحولات مثبت در ارتقاء بهره وری صنعتی در این زمینه آغاز بکار نموده است.